Vasa IS Ärevarvet 2020 (extra)

18.08.2020 18:00

Karlsplan

Järjestäjä: Österbotten, Vasa IS

Detta är ett extra, som skapats i misstag. Detta hör ihop med evenemanget 18.8.2020