Seuroille

Keräyssäännöt

1. Kunniakierrokselle osallistuva kerääjä hankkii tukijoita, jotka suorittavat tukimaksun. Tukijoiden lukumäärällä ei ole ylärajaa.

2. Osallistua voi kuka tahansa kuntoilemalla yhden tunnin aikana niin pitkän matkan kunniakierros-reitillä kuin haluaa. Kerääjän ei ole kuitenkaan välttämätöntä osallistua KK- tapahtumaan.

3. Tukija maksaa sopimansa summan jokaiselta kierrokselta tai sovitun kertamaksun. Suositeltu minimi summa on 15 euroa (virallinen alaraja on 5 euroa).

4. Käteismaksuja ei saa kerätä.

5. Laskutustiedot kerätään keräyslomakkeille tai älypuhelimella käyttäen Kunniakierros-applikaatiota. Seurat tallentavat tiedot laskutusjärjestelmään ja hallinnoivat laskutusta.

6. Kertamaksujen paperi- ja sähköpostilaskut voi toimittaa tukijoille halutussa aikataulussa. Kierrosmaksujen laskut voi toimittaa eteenpäin tapahtuman jälkeen.

7. Kierrosmäärässä lasketaan täydeksi myös aloitettu kierros.

8. Kunniakierroksen järjestäjinä voivat toimia vain Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, kukin itsenäisenä keräysyksikkönä.

9. Keräyksen yhteydessä on kiellettyä järjestää arpajaiset tai muu toiminto, jossa osallistuvalle luvataan kokonaan tai osittain sattumaan perustuva voitto.

10. On kiellettyä järjestää rahankeräys tavalla, jossa kaupankäynti tai yhdistyksen jäsenhankinta ovat ilmeisessä vaarassa sekoittua keskenään.

Keräyslupa

Manner-Suomi
Keräysluvan saaja Suomen Urheiluliitto ry ja toimeenpanijat Suomen Urheiluliiton jäsenseurat. Luvan myöntänyt Poliisihallitus 30.1.2019, lupanumero RA/2019/88, keräysaika 30.1.2019–31.12.2020, keräysalue Manner-Suomi.

Ahvenanmaa
Lupa ÅLR 2018/10686, luvan myöntänyt Ålands landskapsregering 17.01.2019, keräysaika 17.01.2019–31.12.2019, keräysalue Ahvenanmaa.

Kerättävät varat käytetään 2019–2020 aikana yleisurheilutoiminnan järjestämiseen seuroissa, piireissä ja Suomen Urheiluliitossa.

Piiripäälliköt

Etelä-Karjala - - kunniakierros@sul.fi
Etelä-Pohjanmaa Kaukoranta Ilpo 040 0737 325 kaukoranta.ilpo@gmail.com
Etelä-Savo Husso Kalle 050 3219 803 kalle.husso@esliikunta.fi
Helsinki - - kunniakierros@sul.fi
Häme Lehtonen Jouko 050 0498 480 lehtonen.jouko@outlook.com
Kainuu Viirret Seppo 040 7013 349 seppo.viirret@kajaani.net
Keski-Pohjanmaa - - kunniakierros@sul.fi
Keski-Suomi - - kunniakierros@sul.fi
Kymenlaakso Heikkilä Juha 040 8245 652 juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi
Lahti - - kunniakierros@sul.fi
Lappi Huotari Matti 040 0194 537 mh.huotari@gmail.com
Länsi-Pohja Hallikainen Elli-Tarja 040 0395 894 ellitarja52@gmail.com
Nyland-Åboland Hilding Wikner 040 0704 728 hilding.wikner@kotiportti.fi
Pohjois-Karjala Hyttinen Jouni 040 5737 922 jouni.hyttinen@telemail.fi
Pohjois-Pohjanmaa Tervo Kalevi 044 0284 074 velit@suomi24.fi
Pohjois-Savo Eronen Timo 040 8605 879 timo.eronen@andritz.com
Satakunta Kyösti Kimmo 050 5149 422 kimmo.kyosti@pp.inet.fi
Uusimaa - - kunniakierros@sul.fi
Varsinais-Suomi - - kunniakierros@sul.fi
Åland Roiha Jocke 040 5310 325 jocke.roiha@aland.net
Österbotten Aspfors Christer 050 3368 749 christer.aspfors@multi.fi