IF ÅSARNA ÄREVARVET 2019

22.05.2019 19:00

NEDERVETIL IDROTTSPLAN

Järjestäjä: Österbotten, IF Åsarna

ÄREVARVET 2019 är i gång :)
Genom att delta i Ärevarvet får DU ta del av en trevlig stund i motionens tecken och samtidigt hjälpa till att samla medel för föreningens verksamhet. Ärevarvet är INTE en tävling – du behöver bara orka löpa eller gå i en timmes tid.

Idén för evenemanget är enkelt – DU som deltar får på förhand en insamlingslista på vilken kontaktuppgifterna och stödsumman på dina sponsorer fylls i. KOM IHÅG ATT fylla i e-postadressen för VARJE sponsor och också DIN EGEN e-post adress.

Stödsumman kan vara en engångssumma eller en varvinsats. Minisumman är dock 15 €.

Av de medel som samlas in kommer en stor del tillbaka till vår förening – ju mera vi samlar in, desto större procent kommer tillbaka. Medlen används för våra knattar och juniorer för tränings-, tävlings- och lägerverksamhet.

ALLA kan delta, man behöver inte vara medlem eller annars aktiv inom föreningen, ingen åldersgräns finns heller.

Målsättningen i år är 30 000€.