Kyrkslätt IF Ärevarvet 2019

28.05.2019 18:00

Kyrkslätt central Idrottsplan

Järjestäjä: Nyland-Åboland, Kyrkslätt IF

Hilding Wikner
0400704728
hilding.wikner@kotiportti.fi