Kyrkslätt Idrottfölrening r.f. Ärevarv

02.09.2023 12:00

Kyrkslätt centralidrottsplan

Järjestäjä: Nyland-Åboland, Kyrkslätt IF

Hilding Wikner e-post: hilding.wikner@kotiportti.fi, tel. 0400 704728
Raine Pulkinen e-post: raine.pulkkinen@kyif.fi, tel. +358406527191