Ärevarvet sedan 1982 - Nu för 43. gången!

Ärevarvet är Finlands Friidrottsförbunds (SUL) och dess medlems föreningars gemensamma penninginsamlingskampanj, som föreningarna organiserar lokalt. Ärevarvstraditionen har redan fortsatt i över 40 år och föreningarna har samlat in medel för sin verksamhet över 35 miljoner euro.
Kampanjens intäkter används för friidrottsverksamheten i föreningar, distrikt och i SUL

Idén med Ärevarvet är att utmana föreningsmänniskor, att värva sponsorer från företag och bland privat personer. Insamlingen kulminerar i slutet av våren och försommaren i föreningens gemensamma Ärevarv. Insamlingen sker med insamlingsblanketter eller med hjälp av Ärevarvet-app. Minimi engångsavgift är 15 euro och några avgifter får inte uppbäras. Fakturor för utlovade stödsummor skickas per epost eller per pappers post efter det som Ärevarsevenemanget hållits.

Välkommen med i ärevarvet!

Alla är välkomna till Ärevarven, där man motionerar 60 minuter i bra anda oavsett ålder eller kondition. Samtidigt träffar du föreningens unga idrottare, som är målgrupp för understödet. Lokala evenemang finns i kalenderns händelse -sida.

Hur kan man anmäla sig till ärevarvet?

Logga in och skapa en insamling. Detaljerade instruktioner hittar du föreningarnas material sida.

Högre återbäring till föreningarna!

Föreningarna få bra av avkastning genom att sammla medel för barn- och ungdomsidrotten

Euro Bonus
0-1500 55 %
1500-4000 65 %
4000-9000 70 %
9000-25000 75 %
25000-35000 80 %
över 35000 85 %

Kunniakierroksen yhteistyökumppanit