Ärevarvet 39!

Ärevarvet är Finlands Friidrottsförbunds (SUL) och dess medlems föreningars gemensamma penninginsamlingskampanj, som föreningarna organiserar lokalt. Ärevarvstraditionen har redan fortsatt i över 38 år och föreningarna har samlat in medel för sin verksamhet över 33 miljoner euro.
Kampanjens intäkter används för friidrottsverksamheten i föreningar, distrikt och i SUL

Idén med Ärevarvet är att utmana föreningsmänniskor, att värva sponsorer från företag och bland privat personer. Insamlingen kulminerar i slutet av våren och försommaren i föreningens gemensamma Ärevarv. Insamlingen sker med insamlingsblanketter eller med hjälp av Ärevarvet-app. Minimi engångsavgift är 15 euro och några avgifter får inte uppbäras. Fakturor för utlovade stödsummor skickas per epost eller per pappers post efter det som Ärevarsevenemanget hållits.

Välkommen till Ärevarv-evenemanger!

Alla är välkomna till Ärevarven, där man motionerar 60 minuter i bra anda oavsett ålder eller kondition. Samtidigt träffar du föreningens unga idrottare, som är målgrupp för understödet. Lokala evenemang finns i kalenderns händelse -sida.