Till föreningar

Insamlingens regler

1. Deltagaren i Ärevarvet, skaffar sponsorer, som understöder med att betala en överenskommen summa. Sponsorernas antal är obegränsat.

2. Vem som helst kan delta genom, att under en timmes tid motionera en så lång sträcka på Ärevarvs-rutten som hon själv vill. Deltagaren, som skaffar sponsorer, behöver inte nödvändigtvis delta i Ärevarvs evenemanget.


3. Sponsorn betalar den överenskomna summan per varv eller en överenskommen engångssumma. Rekommenderade minimisumman är 15 euro (officiella lägsta summan är 5 euro).

4. Det är förbjudet att samla in kontanter.

5. Fakturerings uppgifter samlas in med insamlingsblanketter eller via Ärevarvs applikationen i mobiltelefoner. Föreningarna förvarar uppgifterna i faktureringssystemet och förvaltar faktureringen.


6. Engångsbetalningar, pappers- och epostfakturor kan skickas ut till sponsorer i önskad tidtabell. Betalningar per varv skickas ut efter evenemanget. Postadressen är en obligatorisk uppgift i alla faktureringsfall.

7. Ett påbörjat varv räknas som ett helt varv i Ärevarvs evenemangen.


8. Endast föreningar, som är medlemmar i Finlands Friidrottsförbund, har möjlighet att arrangera Ärevarvet, alla som en egen insamlings enhet.

9. I samband med insamlingen är det förbjudet att, ordna lotteri eller annan verksamhet, där deltagaren lovas helt eller delvis vinst, som baserar sig på en tillfällighet.


10. Det är förbjudet att ordna penninginsamling, där handel och föreningens medlems anskaffning är i fara att blandas ihop.

Tillstånd till penninginsamling

Fastlandet Finland
Tillstånd för penninginsamling har beviljats Finlands Friidrottsförbund r.f. (SUL) och dess medlemsföreningar till verkställare. Tillståndet har beviljats av Polisstyrelsen 30.1.2019, tillstånd nummer RA/2019/88, insamlingstid 30.1.2019–31.12.2020, insamlingsområde fastlandet Finland.

Landskapet Åland
Tillstånd ÅLR 2018/10686, har beviljats av Ålands landskapsregering 17.01.2019, insamlingstid 17.01.2019–31.12.2019, insamlingsområdet landskapet Åland.

Insamlade intäkterna används 2019–2020 till att arrangera barn- och ungdomsfriidrott i föreningar, distrikt och i Finlands Friidrottsförbund rf.

Distriktschefer

Etelä-Karjala Kivelä Jaakko 044 7878 788 jaakko.kivela@sul.fi
Etelä-Pohjanmaa Kaukoranta Ilpo 040 0737 325 kaukoranta.ilpo@gmail.com
Etelä-Savo Husso Kalle 050 3219 803 kalle.husso@esliikunta.fi
Helsinki Kivelä Jaakko 044 7878 788 jaakko.kivela@sul.fi
Häme Lehtonen Jouko 050 0498 480 jouko.lehtonen@messu.com
Kainuu Viirret Seppo 040 7013 349 seppo.viirret@kajaani.net
Keski-Pohjanmaa Kivelä Jaakko 044 7878 788 jaakko.kivela@sul.fi
Keski-Suomi Kivelä Jaakko 044 7878 788 jaakko.kivela@sul.fi
Kymenlaakso Heikkilä Juha 040 8245 652 juhakalevi.heikkila@pp.inet.fi
Lahti Kivelä Jaakko 044 7878 788 jaakko.kivela@sul.fi
Lappi Huotari Matti 040 0194 537 mh.huotari@gmail.com
Länsi-Pohja Hallikainen Elli-Tarja 040 0395 894 ellitarja52@gmail.com
Nyland-Åboland Hilding Wikner 040 0704 728 hilding.wikner@kotiportti.fi
Pohjois-Karjala Hyttinen Jouni 040 5737 922 jouni.hyttinen@liperi.fi
Pohjois-Pohjanmaa Tervo Kalevi 044 0284 074 velit@suomi24.fi
Pohjois-Savo Eronen Timo 040 8605 879 timo.eronen@andritz.com
Satakunta Kyösti Kimmo 050 5149 422 kimmo.kyosti@pp.inet.fi
Uusimaa Kivelä Jaakko 044 7878 788 jaakko.kivela@sul.fi
Varsinais-Suomi Kivelä Jaakko 044 7878 788 jaakko.kivela@sul.fi
Åland Roiha Jocke 040 5310 325 jocke.roiha@aland.net
Österbotten Aspfors Christer 050 3368 749 christer.aspfors@multi.fi