Till föreningar

Insamlingens regler

1. Deltagaren i Ärevarvet, skaffar sponsorer, som understöder med att betala en överenskommen summa. Sponsorernas antal är obegränsat.

2. Vem som helst kan delta genom, att under en timmes tid motionera en så lång sträcka på Ärevarvs-rutten som hon själv vill. Deltagaren, som skaffar sponsorer, behöver inte nödvändigtvis delta i Ärevarvs evenemanget.


3. Sponsorn betalar den överenskomna summan per varv eller en överenskommen engångssumma. Rekommenderade minimisumman är 15 euro (officiella lägsta summan är 5 euro).

4. Det är förbjudet att samla in kontanter.

5. Fakturerings uppgifter samlas in med insamlingsblanketter eller via Ärevarvs applikationen i mobiltelefoner. Föreningarna förvarar uppgifterna i faktureringssystemet och förvaltar faktureringen.


6. Engångsbetalningar, pappers- och epostfakturor kan skickas ut till sponsorer i önskad tidtabell. Betalningar per varv skickas ut efter evenemanget. Postadressen är en obligatorisk uppgift i alla faktureringsfall.

7. Ett påbörjat varv räknas som ett helt varv i Ärevarvs evenemangen.


8. Endast föreningar, som är medlemmar i Finlands Friidrottsförbund, har möjlighet att arrangera Ärevarvet, alla som en egen insamlings enhet.

9. I samband med insamlingen är det förbjudet att, ordna lotteri eller annan verksamhet, där deltagaren lovas helt eller delvis vinst, som baserar sig på en tillfällighet.


10. Det är förbjudet att ordna penninginsamling, där handel och föreningens medlems anskaffning är i fara att blandas ihop.

Tillstånd till penninginsamling

Fastlandet Finland
Insamlingstillståndet innehas av Finlands Friidrottsförbund rf och insamlingen
anordnas av Finlands friidrottsförbunds medlemsföreningar. Tillstånd beviljat
av Polisstyrelsen 28.1.2021, tillståndsnummer RA/2021/90. Insamlingstillståndet
gäller hela år 2024 och i fortsättningen per kalenderår. Insamlingsområde hela
Finland med undantag för Åland. De insamlade medlen används under 2024
för friidrottsverksamhet för barn och ungdomar i föreningar, distrikt och
Finlands Friidrottsförbund.