Resultat
2019

Hittills insamlat: 21 979 €, Betald: 9 130 €