Resultat
2019

Hittills insamlat: 336 963 €, Betald: 88 177 €